Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34. maddesine göre kat malikleri, Anagayrimenkul’ün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye (yönetici) veya üç kişilik bir kurula (yönetim kurulu) verebilirler; bu kimseye yönetici, kurula da yönetim kurulu adı verilir. Anagayrimenkul’ün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir. Anagayrimenkul’ün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır.

Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. Eski yönetici tekrar atanabilir. Yönetici seçilen kat maliki bunu kabule zorlanamaz. Yönetici, kat malikleri dışından veya kiracılar arasından da seçilebilir. Tüzel kişiliklerin de yönetici olarak seçilmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Nitekim uygulamada bu görevin kat malikleri tarafından profesyonel yöneticilere ya da yönetim şirketlerine de verildiği görülmektedir.